Past Editorial Boards

Volume 13

 • Aniket Chauhaan (Managing Editor)
 • Tanmay Gupta
 • Arjun Nayyar
 • Ria Kari
 • Trisha Choudhary
 • Sohina Pawah
 • Rashika Bodh

Volume 12

 • Abhi Udai Singh (Managing Editor)
 • Aniket Chauhaan
 • Arjun Nayyar
 • Ria Kari
 • Rishabh Warrier
 • Shrudula Murthy

Volume 11

 • Swini Khara (Managing Editor)
 • Charana Reddy
 • Dayaar Singla
 • Krishna Sumanth
 • Samiha Gopal

Volume 10

 • Jyothsna Gurumurthy
 • Arushi Nayar
 • Namratha Murugeshan
 • Abhijit Rawaley
 • Prankul Boobana

Volume 9

 • Arpan Banerjee
 • Mayankh Labh
 • Nilav Banerjee
 • Pavani Kennedy

Volume 8

 • Isha Kabra
 • Pranahita Srinivas
 • Kartik Chawla
 • Srishti Khare

Volume 7

 • Aishwaria Ramanan
 • Enakshi Jha
 • Soumya Cheedi
 • Balaji Subramanian

Volume 6

 • Sanya Samtani
 • Debarpan Ghosh
 • Yashashree Mahajan

Volume 5

 • Anirudh Chandrashekhar
 • Himabindu Killi
 • Nehaa Chaudhari
 • Saujanya Hosmani
 • Tarun Gopalakrishnan

Volume 4

 • Karishma D Dodeja
 • Mandavi Singh
 • Sakshi Sawhney
 • Sumithra Suresh
 • Varun Agarwal

Volume 3

 • Dhananjay Mishra
 • Himanshu Raman
 • Ishana Tripathi
 • Shivangi Sukumar
 • Shreya Parikh

Volume 2

 • Rohan Saha
 • Malak Bhatt
 • Aditi Singh
 • Abhinav Shrivastav
 • Lakshmi Kruttika Vijay

Volume 1